Tarım Makinaları

Son yıllarda tarımda mekanizasyon kavramının önem kazanmasıyla beraber Untitled13tarım makinaları sektörü önemli gelişme kaydetmiştir.

Bu sayede birim alandan elde edilen verim artmış, çiftçilerin ve tarım işçilerinin çalışma koşulları iyileşmiştir.

Buna ek olarak tarımsal üretimde hız ve kapasite artışı sağlanarak, tarım ürünleri sadece geçimlik tüketimden sıyrılarak  uluslararası ekonominin önemli çıktılarından biri olup önemli  ihracat kalemlerinden biri haline gelmiştir.

SERNES tüm bu gelişmeleri yakından izleyip, daha kaliteli ürünler tasarlanması ve üretilmesi için kablo takımlarının tedarik edilmesi konusunda sektöre tüm yönleriyle destek vermektedir.