ISG Politikası

SERNES olarak amacımız;Untitled3

Çalışanları ve diğer tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, operasyonlarımızın her alanında dikkate aldığımız temel bir değerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimiz, işletmemizin her kademesinde yönetim sistemimizin bir parçası olmakla beraber kazaların ve mesleki hastalıkların önlenmesi için üzerine düşeni yapmak da yönetimin sorumluluğundadır.

Sonuç olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasını beklemek, SERNES‘de çalışan herkesin hakkıdır; buna karşılık, biz de herkesten sorumlu davranışlarıyla bu güvenli çalışma ortamına katkıda bulunmalarını bekliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde kabul edilebilir tek rakamın ”Sıfır” olduğuna inanıyoruz, yani sıfır kaza, sıfır vaka ve sıfır mesleki hastalık.

SERNES olarak bu hedeflere ulaşmak, her alanda mükemmel olmanın temel koşuludur.