IK Süreçleri

İşe alım sürecimizin amacı;

İnsan kaynakları politikamızla uyumlu, organizasyondaki açık pozisyonlar için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır.Untitled

Bunun için öncelikle aday havuzumuzda kurumumuza müracaatı bulunan tüm adayların başvuruları titizlikle incelenir ve adaylar bilgi, beceri ve yeteneklerinin uygun olduğu pozisyonlar için değerlendirmeye alınırlar.

Adayların yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun niteliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü veya birkaçı uygulanır.

İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili iş birimleri bu adaylarla gerekli görüşmeleri yapar ve değerlendirmeye tabi tutarlar.

  •   Yetkinlik Bazlı Yapılandırılmış Mülakatlar
  •   Kişilik Envanterleri
  •   Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara SERNES tarafından iş teklifi yapılır.