Dizayn Optimizasyon

2Günümüz dünyasında Firmaları, yoğun rekabet ortamında öne geçirecek en önemli etken Fiyat avantajının sağlanmasıdır.

Ancak burada önemli olan konu, müşteri memnuniyetinde kötüleşmeye neden olmadan Fiyat/Kalite optimizasyonun sağlanabilmesidir.

Bu ise ancak Ürün Değer Zincirinde sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması ile mümkün olmaktadır.

SERNES olarak sektörde edindiğimiz bilgi ve tecrubelerin birikimi ile müşterilerimize sadece kaliteli ürün sağlamak için değil, bu ürünleri uygun maliyetler ile tedarik etmek konusunda da mühendislik çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

Dizayn Optimizasyonunun sağlanması için aşağıdaki iki noktaya dikkat etmekteyiz;

Alternatif Ürün : Müşterimize tedarik ettiğimiz kablo takımında bulunan her bir alt parça bu süreçte gözden geçirilerek kullanım şartlarına uygun muadil ürünlerle değiştirilip değiştirilemeyeceği incelenir. Uygun görülen fikirler müşterilerimiz ile tartışılarak en uygun mühendislik çözümü ile maliyet avantajı sağlanabilmektedir.

 Over Engineering : Kablo takımı dizayn edilirken gözden kaçan hususlar olup olmadığı mühendislik departmanımız tarafında kontrol edilir, maliyeti etkileyen her bir fikir not edilerek müşterilerimiz ile incelenir ve daha az maliyetli çözümler oluşturularak ürün fiyatında iyileştirme sağlanır.